Selasa, 29 Jun 2010

Objektif

1. Menyediakan buku-buku, peralatan, alat bantu mengajar terkini bagi mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.

2. Meningkatkan minat dan menggalakkan warga SMTMT menggunakan PSS sekolah secara maksimum.

3. Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

Tiada ulasan:

Mungkin Anda Mencari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...