Selasa, 5 April 2011

Cara Peminjaman Buku

Semua pelajar, guru-guru dan kakitangan SMTMT adalah ahli perpustakaan.

· Semua pelajar boleh meminjam buku menggunakan kad Matrik.

· Buku tidak boleh dipinjam menggunakan kad orang lain.

· Setiap pelajar mempunyai kad Matrik.

· Buku-buku yang boleh dipinjam:

1.Buku-buku Rak terbuka

-Sebanyak dua buah buku boleh dipinjam selama 7 hari dalam satu masa.

2.Buku-buku Redspot

-Buku ini boleh dipinjam untuk penggunaan di dalam perpustakaan atau dipinjam keluar selama satu hari.

-pinjaman buku diuruskan oleh guru perpustakaan, pengawas perpustakaan atau Pembantu Perpustakaan.

-Buku yang LEWAT dipulangkan akan dikenakan denda:

Buku Rak Terbuka : RM0.10/hari lewat

Buku Redspot :RM0.20/hari lewat

-Setiap penerimaan wang mesti dicatatkan dalam buku denda.

-Buku yang hilang atau rosak/cacat mesti diganti dengan buku yang sama atau dikenakan denda yang telah ditetapkan.

-Tindakan disiplin akan dikenakan terhadap sesiapa yang merosakkan bahan/barang perpustakaan serta keahlian akan dilucutkan.Mungkin Anda Mencari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...